Om tjenesten

  Annonsere i Dagsavisen Kampanje

  Dagsavisen Kampanje er en annonseløsning drevet av Dagsavisen AS. En annonse her gir deg relevant eksponering mot kundegrupper i ditt område.

  Fordeler:

  • Effektiv og lønnsom digital annonseløsning
  • God eksponering på alle skjermtyper i ditt lokalområde
  • Styrker din posisjon i lokalmarkedet
  • Skaffer nye kunder og gir økt salg til eksisterende kunder
  • Ingen produksjonskostnader
  • Svært enkelt å få effekt
  • Mulighet for å legge på kupongkode
  • Muligheter for dybderapportering
  • Perfekt for SMB-markedet

  Annonsen bør inneholde:

  • Firmanavn
  • Tjenester, produkter eller kampanje
  • Adresse
  • Kontaktinfo
  • Åpningstider

  Annonseperiode

  Du bestemmer selv hvor lenge annonsen skal gå. Dersom du ikke angir noen utløpsdato vil annonsen være løpende.

  Priser:

  Oslo:                     kr. 6000 / mnd

  Stavanger:          kr. 6000 / mnd

  Drammen:          kr. 1000 / mnd

  Halden:                kr. 1000 / mnd

  Sarpsborg:          kr. 1000 / mnd

  Fredrikstad:       kr. 1000 / mnd

  Moss:                  kr. 1000 / mnd

  Ved kjøp av flere områder gjelder 50% rabatt fra område nr. 2 og videre.
  For kjøp av alle områdene: kr. 10000,- / mnd.

  Regler for annonsering

  Annonsen skal beskrive tilbudet/tjenesten/produktet/selskapet på en tydelig, korrekt og sannferdig måte. Annonsen skal være i henhold til gjeldende norsk lovverk, og for øvrig følge prinsipper om god forretningsskikk.

  Det er ikke tillatt med villedende markedsføring eller gal informasjon. Som annonsør er du pliktig til å holde priser, betingelser mm. oppdatert og korrekt til enhver tid, og Dagsavisen har intet ansvar for den informasjonen annonsøren har lagt inn.

  Tekst eller bilder som kan oppfattes som støtende er ikke tillatt og vil bli fjernet.
  Dagsavisen forbeholder seg også retten til å avvise eller endre på annonser etter en redaksjonell vurdering. Annonsøren vil holdes orientert om eventuelle endringer.

  Bruk av tekst og bilder

  Det er ikke tillatt å benytte bilder tilhørende andre, uten å ha innhentet forhåndssamtykke fra rettighetshaver og eventuelt avbildede. Det er ikke tillatt å benytte bilder der formålet er å formidle andre produkter eller tjenester enn den konkrete stillingen som utlyses.

  Endringer i tjenesten

  Dagsavisen forbeholder seg retten til å foreta fortløpende endringer og forbedringer i tjenesten. Ved endringer av vesentlig betydning vil Dagsavisen gjøre sitt beste for å varsle om endringene innen rimelig tid, og senest innen endringen finner sted.

  I tilfeller der endringene ikke er av vesentlig betydning, vil endringer kunne finne sted uten varsel.

  Kredittsjekk og betaling

  Fakturering er månedlig og har betalingsfrist på 14 dager.
  Dagsavisen forbeholder seg retten til å sjekke kredittverdigheten til annonsører.
  Dersom den ikke viser seg å være tilfredsstillende forbeholder vi oss retten til å kreve forhåndsbetalt.

  Send epost til: kampanje@dagsavisen.no , eller ring Kristine på tlf 47364634